Go to main content.

Společenská odpovědnost

Mother and daughter playing in Autumn leaves

Společnost Alcon vidí svět, ve kterém se léčitelným a preventabilním onemocněním, která ovlivňují zdraví očí, dostává potřebné pozornosti v době, kdy ji potřebují, bez ohledu na zeměpisnou polohu, pohlaví, věk nebo socioekonomické postavení.

Proč péče o oči?

Péče o oči je nezbytnou součástí zdraví. Příliš často se však našim očím nedostává pozornosti, kterou si zaslouží. Mnoho lidí nemá prostředky, aby se dostali k oční péči, kterou potřebují, a na mnoha místech na světě není kvalitní oční péče vůbec dostupná. Absence oční péče má obrovský dopad na jednotlivce i společnost a každoročně způsobuje ztrátu produktivity ve výši více než 400 miliard dolarů.1 Dobrou zprávou je, že tomu tak být nemusí. Mnoho devastujících očních onemocnění, jako je například glaukom, je léčitelných nebo v případě oslepnutí šedým zákalem jim lze dokonce předcházet. Když se oční zdravotní potíže neřeší, mohou vést k větším problémům pro naše oči a celkové zdraví.

Potřeba

Neuspokojená potřeba kvalitní oční péče je celosvětově stále akutní. Máme k dispozici nástroje, které mohou situaci změnit. Ale bez odborníků, partnerů a lidí v terénu, kteří jsou vyškoleni a vybaveni tak, aby mohli něco změnit, budou oči a zdraví lidí nadále zbytečně trpět.

Řešení

Víme, že potřeba je větší, než může řešit jedna organizace. Chápeme, že problém vyžaduje víc než jen další peníze, zásoby nebo vybavení. Jediný způsob, jak zvýšit dostupnost a přístupnost kvalitní oční péče, je pěstovat soběstačné ekosystémy očního zdraví.

 
Dobročinnost společnosti Alcon
Naše podniková dobročinnost podporuje stovky charitativních organizací, jejichž programy jsou vyrovnané s našimi dobročinnými cíli, prostřednictvím peněžních darů, produktů a darů ve formě vybavení a dobrovolnických aktivit zaměstnanců.

Peněžní charitativní dary
Zrak je vzácná součást našeho života – pomáhá nám při nákupech, vaření či jízdě na kole. V mnoha oblastech nám pomáhá dosahovat našich životních cílů, usnadňuje učení, umožňuje žít nezávislý život a vydělávat si na živobytí. Řadě lidí může však zrak zeslábnout nebo o něj mohou zcela přijít.
Proto Alcon usiluje o lepší dostupnost péče o zrak. S našimi partnery podporujeme programy a služby ve více než 90 zemích s cílem vylepšovat či obnovit vidění. Navíc finančně podporujeme komunity, v nichž žijeme a pracujeme.
S dotazy k programům společnosti Alcon ve vaší zemi nás prosím kontaktujte na [email protected].
 

 
Charitativní dary ve formě produktů a vybavení
Společnost Alcon daruje oční léky a prostředky místním klinikám pro péči o zrak, které pomáhají vylepšovat a vracet zrak pacientům po celém světě. Naše dary pomáhají vylepšovat udržitelnost těchto klinik, aby mohly poskytovat dlouhodobou péči více lidem. Darujeme také přípravky a vybavení krátkodobým léčebným misím, které poskytují vyšetření zraku a chirurgické zákroky pacientům a školení místních profesionálů v oblasti péče o zrak.
Více informací o kritériích organizace Alcon a postupu žádání o dary formou produktů a vybavení: