Go to main content.

Zodpovědné obchodní praktiky

Employees working in lab

Máme závazek projevovat se čestně při všem, co děláme. To, co ve společnosti Alcon děláme, je zásadně důležité pro to, abychom lidem pomáhali lépe. To, jak se chováme na pracovišti, trhu a ve společnosti, určuje náš úspěch jako firmy. Věříme, že je důležité naše obchody vést čestně a morálně a v souladu se všemi legislativními požadavky a požadavky odvětví.

 

Kodex obchodního chování

Náš Kodex obchodního chování („Kodex“) slouží jako základ našeho programu pro čestnost a dodržování předpisů. Definuje, za čím stojíme a jak vykonáváme naši obchodní činnost. Očekává se, že všichni zaměstnanci a členové správní rady povedou společnost v souladu s požadavky našeho kodexu.


Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.​r.​o.​ má se společností ASEKOL a.​s.​ uzavřenou Smlouvu o kolektivním plnění, která za nás zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Naše společnost rovněž hradí recyklační příspěvky.

Linka pomoci pro etiku

V rámci naší kultury, kde se nikdo nemusí bát ozvat, podporuje společnost Alcon své zaměstnance a očekává, že se budou ptát a budou hlásit pochybnosti v oblasti etiky. Kontaktujte člena vedení, personálního oddělení, Compliance a právního oddělení nebo linku pomoci pro etiku společnosti Alcon.
Linka pomoci společnosti Alcon je nezávisle spravovaná, důvěrná online a telefonická služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v několika jazycích. Obavy lze hlásit anonymně prostřednictvím linky pomoci, když to umožňuje místní legislativa. Podrobnosti k nahlašování získáte na stránkách Alcon.Ethicspoint.com