Go to main content.

Společenská odpovědnost

Corporate Responsibility Hero

Dobročinné úsilí společnosti Alcon pomáhá lidem po celém světě se stále lepší dostupností kvalitní péče o zrak, prostřednictvím školení pro poskytovatele péče o zrak a zprostředkování dovedností i posilování komunit, v nichž žijeme a pracujeme.

 
Zlepšujeme přístup ke kvalitní péči o zrak
V mnoha zeměpisných oblastech celého světa je spolehlivý a kvalitní systém péče o zrak často omezený nebo není k dispozici vůbec. Z tohoto důvodu uzavíráme partnerství s organizacemi a podporujeme programy, které pomáhají zlepšovat přístup k udržitelné péči o zrak pro pacienty po celém světě. V důsledku toho se statisícům znevýhodněných pacientů dostalo kvalitních služeb péče o zrak, k nimž by jinak neměli přístup.
Zodpovědné obchodní praktiky
We are committed to demonstrating integrity in everything we do. What we do at Alcon is critical to help people see Máme závazek projevovat se čestně při všem, co děláme. To, co ve společnosti Alcon děláme, je zásadně důležité pro to, abychom lidem pomáhali lépe. To, jak se chováme na pracovišti, trhu a ve společnosti, určuje náš úspěch jako firmy. Věříme, že je důležité naše obchody vést čestně a morálně a v souladu se všemi legislativními požadavky a požadavky odvětví.
 

 
Dobročinnost společnosti Alcon
Naše podniková dobročinnost podporuje stovky charitativních organizací, jejichž programy jsou vyrovnané s našimi dobročinnými cíli, prostřednictvím peněžních darů, produktů a darů ve formě vybavení a dobrovolnických aktivit zaměstnanců.

Peněžní charitativní dary
Zrak je vzácná součást našeho života – pomáhá nám při nákupech, vaření či jízdě na kole. V mnoha oblastech nám pomáhá dosahovat našich životních cílů, usnadňuje učení, umožňuje žít nezávislý život a vydělávat si na živobytí. Řadě lidí může však zrak zeslábnout nebo o něj mohou zcela přijít.
Proto Alcon usiluje o lepší dostupnost péče o zrak. S našimi partnery podporujeme programy a služby ve více než 90 zemích s cílem vylepšovat či obnovit vidění. Navíc finančně podporujeme komunity, v nichž žijeme a pracujeme.
S dotazy k programům společnosti Alcon ve vaší zemi nás prosím kontaktujte na [email protected].
 

 
Charitativní dary ve formě produktů a vybavení
Společnost Alcon daruje oční léky a prostředky místním klinikám pro péči o zrak, které pomáhají vylepšovat a vracet zrak pacientům po celém světě. Naše dary pomáhají vylepšovat udržitelnost těchto klinik, aby mohly poskytovat dlouhodobou péči více lidem. Darujeme také přípravky a vybavení krátkodobým léčebným misím, které poskytují vyšetření zraku a chirurgické zákroky pacientům a školení místních profesionálů v oblasti péče o zrak. Všechny dary ve formě produktů a vybavení nabízí organizace Alcon Cares.
Více informací o kritériích organizace Alcon Cares a postupu žádání o dary formou produktů a vybavení:
 

Zodpovědné obchodní praktiky

Máme závazek projevovat se čestně při všem, co děláme. To, co ve společnosti Alcon děláme, je zásadně důležité pro to, abychom lidem pomáhali lépe. To, jak se chováme na pracovišti, trhu a ve společnosti, určuje náš úspěch jako firmy. Věříme, že je důležité naše obchody vést čestně a morálně a v souladu se všemi legislativními požadavky a požadavky odvětví.

Kodex obchodního chování

Náš Kodex obchodního chování („Kodex“) slouží jako základ našeho programu pro čestnost a dodržování předpisů. Definuje, za čím stojíme a jak vykonáváme naši obchodní činnost. Očekává se, že všichni zaměstnanci a členové správní rady povedou společnost v souladu s požadavky našeho kodexu.


Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.​r.​o.​ má se společností ASEKOL a.​s.​ uzavřenou Smlouvu o kolektivním plnění, která za nás zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Naše společnost rovněž hradí recyklační příspěvky.

Linka pomoci pro etiku

V rámci naší kultury, kde se nikdo nemusí bát ozvat, podporuje společnost Alcon své zaměstnance a očekává, že se budou ptát a budou hlásit pochybnosti v oblasti etiky. Kontaktujte člena vedení, personálního oddělení, Compliance a právního oddělení nebo linku pomoci pro etiku společnosti Alcon.
Linka pomoci společnosti Alcon je nezávisle spravovaná, důvěrná online a telefonická služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v několika jazycích. Obavy lze hlásit anonymně prostřednictvím linky pomoci, když to umožňuje místní legislativa. Podrobnosti k nahlašování získáte na stránkách Alcon.Ethicspoint.com