Alcon Česká Republika
přední specialista v péči o zrak

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. je součástí přední světové společnosti, jejímž hlavním krédem je péče o zrak a předcházení slepotě. Projděte s námi do světa, kde Váš problém se zrakem má nyní řešení. Naše společnost poskytuje dlouholeté a vysoce kvalitní zázemí očním specialistům po celé České republice.

Společnost Alcon se celosvětově snaží o neustálý rozvoj nových technologií a metod. Podporujeme odbornou obci i veřejnost v dalším vzdělávání a osvětě týkající se prevence, a tak i předcházení očním chorobám.

Věříme, že naše nové internetové stránky budou pro Vás přínosné, a to nejen díky ucelenému přehledu našich produktů, ale zároveň se stanou Vaší pomocnou rukou na cestě k lepšímu vidění.

Aktuální informace

01/01/14 Proces integrace společností Alcon a Ciba Vision: S účinností od 1.1.2014 se stává společnost Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic ) s.r.o. oficiálním distributorem výrobků dosud vyráběných pod značkou Ciba Vision na území České republiky. Společnost Ciba Vision Europe AG končí svou obchodní činnost, podmínky vzájemné spolupráce se však nemění.